Program lojalnościowy


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu określającego prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora.
 2. Program prowadzony jest przez firmę Nabi Sp. z o.o. oraz za pośrednictwem Strony internetowej www.rarebeautymarket.com w związku z  marketingiem oraz promocją działalności Organizatora. 
 3. Program rozpoczyna się w dniu 7 września 2016 r. i prowadzony jest do dnia jego zakończenia. Ze  względu  na  nieoznaczony  czas  trwania  Programu,  Organizator  stosownie  do  art.  919  §  2  kodeksu  cywilnego,  zastrzega  sobie  prawo  do  zakończenia  Programu,  za  uprzednim  1‐ miesięcznym  powiadomieniem.  Powiadomienie  o zakończeniu  Programu  określać  będzie  datę  zakończenia  Programu  i  dokonane  zostanie  za  pośrednictwem  Strony internetowej  oraz  komunikatu na serwisach Facebook oraz Instagram. 
 4. Program  nie  łączy się z  innymi  promocjami  lub  programami  prowadzonymi przez Organizatora.
 5. Rejestrując się w programie lojalnościowym Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.
 6. Rejestracja jest bezpłatna i nie wymaga dokonania zakupu. 
 7. Program lojalnościowy umożliwia zdobywanie punktów oraz ich wymianę na rabaty.

2. CZŁONKOSTWO

 1. Członkami programu lojalnościowego mogą zostać wyłącznie mieszkańcy Polski, którzy ukończyli 18 lat i mają aktualne, prawidłowo działające konto e-mail. 
 2. Członkostwo jest osobiste i nie może zostać przekazane innym osobom.
 3. Jedna osoba może posiadać tylko jedno członkostwo w programie. 
 4. Członkami klubu nie mogą być przedsiębiorstwa dokonujące zakupów komercyjnych oraz hurtowych. 

3. ZASADY

 1. Uczestnik bierze udział w Programie dokonując zakupów produktów w Sklepie internetowym www.rarebeautymarket.com.  
 2. Rejestracja  zakupu  polega  na  cyfrowym  zapisaniu danych związanych z zakupem w systemie  informatycznym oraz zapisaniu danych na  koncie użytkownika.
 3. Za  każdy zakup  Uczestnikowi  przyznawane  będą  punkty  w  Programie. Za każde  1  zł  (słownie:  jeden  złoty)  wydane  w  Sklepie przyznawany będzie 1 punkt w Programie.
 4. Baza mydlana nie podlega systemowi programu lojalnościowego na stronie, ponieważ progi zniżkowe są inne. Punkty są zapisywane osobno i rabaty są przyznawane w momencie przekroczenia progu, o czym Uczestnik jest informowany poprzez wiadomość email.
 5. Uczestnik,  który  zapisze  się  na  Newsletter  poprzez  formularz  online  otrzyma bonus w postaci 10 punktów. 
 6. Uczestnik, który doda opinię o zakupionym produkcie na stronie www.rarebeautymarket.com otrzyma bonus w postaci 10 punktów za każdą recenzję.  
 7. Uzyskane  przez  Uczestnika  punkty  w  Programie  mogą  być  wymieniane  wyłącznie  na  rabaty,  stosownie  do  liczby  posiadanych  punktów.
 8. Uczestnik  może  sprawdzić  stan  punktów  uzyskanych  w  Programie  w  każdym  momencie  jego trwania w Sklepie internetowym lub poprzez kontakt email. 
 9. Punkty uzyskane w Programie tracą swoją ważność po upływie 12 miesięcy od daty ostatniej aktywności na koncie Uczestnika. Przez  aktywność  na  koncie  Uczestnika  rozumie  się  uzyskanie  punktów  w  Programie  lub  odebranie  rabatu za punkty.  
 10. W  ostatnim  dniu  trwania  Programu  niewykorzystane  przez  Uczestnika  punkty  w  Programie zostaną rozliczone. Rozliczenie polegać będzie na skasowaniu punktów niewykorzystanych przez  Uczestnika do dnia rozliczenia.  
 11. W ramach  Programu  i  w  celu  jego  uatrakcyjnienia Organizator  przeprowadzać  będzie  inne  niż  wymienione  w  niniejszym  Regulaminie  działania  promocyjne  (w  tym  umożliwiających  uzyskiwanie  dodatkowych  punktów  w  Programie lub wykorzystanie ich w innym, określonym przez Organizatora celu)  dla  wszystkich  Uczestników  Programu. Zasady  dodatkowych  działań  promocyjnych  ogłaszane  będą  na serwisach Facebook oraz Instagram  oraz  za  pośrednictwem Sklepu internetowego.
 12. Świadczenia  przyznawane  Uczestnikowi  przez  Organizatora  w  związku  z  Programem  nie podlegają wymianie na gotówkę bądź inne świadczenia, chyba, że organizator postanowi inaczej. 

 

4. ZAKOŃCZENIE I/LUB USUNIĘCIE Z PROGRAMU

 1. Likwidacja konta Uczestnika wiąże się z anulowaniem wszystkich zgromadzonych na nim punktów.
 2. Firma Nabi Sp. z o.o. może w dowolnej chwili i bez uprzedzenia interpretować, zakończyć, zmienić, ograniczyć, zawiesić bądź zmodyfikować program lojalnościowy i/lub jakiekolwiek zapisy jego Regulaminu, zasady, regulacje bądź oferowane korzyści. Odpowiedzialność za okresowe sprawdzanie treści tego Regulaminu i zapoznawanie się z ich zmianami spoczywa na Użytkowniku.
 3. Firma Nabi Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykluczenia z programu lojalnościowego dowolnego Użytkownika, gdy pojawią się ku temu powody, dowiedzione lub podejrzewane w oparciu o wiarygodne przesłanki, w tym przypadku naruszenie zasad programu i nieprzestrzeganie Regulaminu. Wiązać się to będzie również z anulowaniem wszystkich nagromadzonych na koncie punktów. 

5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 1. Firma Nabi Sp. z. o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie systemu, nieprawidłowe działanie programu lojalnościowego oraz za żadne straty ani szkody wynikające z zawieszenia, zmian bądź zakończenia programu. Wyjątkiem jest odpowiedzialność, której wyłączenie jest zakazane przez prawo.

6. PODLEGŁOŚĆ PRAWU

 1. Niniejszy Regulamin podlega polskiemu prawodawstwu. Jakiekolwiek spory, roszczenia lub kontrowersje wynikające z zapisów Regulaminu lub członkostwa w programie lojalnościowym albo w jakikolwiek sposób z nimi związane będą rozstrzygane przez właściwe sądy na terenie Polski.

 

Promocje
XX SOOTHING MIST
XX SOOTHING MIST
70,00 zł 63,00 zł
szt.
XX DEEP EMULSION
XX DEEP EMULSION
105,00 zł 94,50 zł
szt.
[5+1] ZESTAW MASECZEK C21.5
[5+1] ZESTAW MASECZEK C21.5
87,00 zł 69,60 zł
szt.
ZESTAW FOREST LEAVES
ZESTAW FOREST LEAVES
165,00 zł 148,50 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl